Documenten

Op deze pagina zijn verschillende documenten als PDF te lezen of te downloaden.
Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Bestuur

In dit document vindt u de samenstelling van het bestuur en de organisatiestructuur van de Stichting Dorpshuis Koningslust.

Beleidsplan

In dit document vindt u het beleidsplan. Het plan wordt elke 3 tot 5 jaar door het bestuur vernieuwd en voorgelegd aan het gebruikersoverleg. Het plan geeft een analyse van de gang van zaken en beschrijft welke zaken ven belang zijn. Het bestuur toetst alle besluiten aan het beleidsplan.

Gedragsregels de Sprunk

In dit document is beschreven wat de regels zijn voor bezoekers van het dorpshuis.

Reglement gymzaal

In dit document is beschreven wat de regels zijn voor bezoekers van de gymzaal. Verder is beschreven wat de regels zijn voor het toekennen van het gebruik van de gymzaal. In deze regeling staat o.a. dat onderwijs en sport altijd voorrang hebben.

Reglement gebruikersraad

Vaste gebruikers van het dorpshuis kunnen deelnemen aan de gebruikersraad. De gebruikersraad komt twee keer per jaar bij elkaar. In de raad kunnen zaken besproken worden die van belang zijn voor een goed gebruik van het dorpshuis en kunnen wensen van gebruikers, beheerder en bestuur op elkaar worden afgestemd.

Bedrijfsnoodplan

In een openbaar gebouw zoals een dorpshuis is het belangrijk dat in een geval van een calamiteit zoals brand of een explosie, het complex op een veilige en geordende manier wordt ontruimd. De wijze waarop dit gebeurt is beschreven in het bedrijfsnoodplan. Van vaste gebruikers wordt verwacht dat zij dit plan doornemen. Vaste gebruikersgroepen hebben wettelijk een taak bij een veilige ontruiming van het gebouw. Het plan is goedgekeurd door de brandweer van de gemeente Peel en Maas.

Arbocheck

In het dorpshuis zijn geregeld vrijwilligers actief. Het bestuur van het dorpshuis is van mening dat de vrijwilligers op een veilig manier hun werk moeten kunnen doen. In de arbocheck is op een systematische manier gecontroleerd of dit het geval is. Vrijwilligers wordt geadviseerd dit document door te lezen.

Geert Lormans & Peter Obers

Geert Lormans en Peter Obers zijn particulier beheerder van het dorpshuis. Door hun inzet is het ook mogelijk om feesten, partijen en andere gelegenheden in de Sprunk te houden. Je kunt ook bij BEEJ7 uit eten met je gezin, vriendengroep, bedrijf of vereniging. In de zomer kun je op het terras genieten van een drankje en een hapje.