Nieuwsbrief

Graag willen we u op de hoogte brengen van het volgende.

Verbouwing.
Verder beginnen de plannen voor de verbouwing van de voormalige winkel steeds meer vorm te krijgen. Nadat enkele voorstellen tegen het licht zijn gehouden, heeft men uiteindelijk voor een ontwerp gekozen waarbij de ruimte het meest economisch wordt ingedeeld. De verbouwing wordt gecoördineerd door de Werkgroep Gebouw en Interieur. Jac Rooyakkers, Jan van Dommelen en Peter Janssen hebben in deze de leiding. Begin 2015 is het werk in de afrondende fase. De laatste hand wordt nu gelegd aan het interieur en inrichting.

Er is gekozen voor de retro stijl. Dit is een vorm van inrichting uit de jaren 60 van de vorige eeuw.  Er is gekozen voor de naam De Bonte Specht. Zie ook de betreffende pagina op deze website.
Terras.
Ook zijn er volop plannen om het terras meer uitstraling te geven. De eerste schetsen zijn gemaakt, nu nog kijken naar de invulling en de mogelijkheden. Het terras moet straks passen bij het gebouw en naadloos aansluiten aan de omgeving. Maar het terras moet vooral uitnodigen zodat men hier gebruik van wil maken.
Wordt binnenkort vervolgd.

Energie.
Een van de grootste kostenposten die de Sprunk heeft is het verbruik van energie.
Het bestuur van de Sprunk is continu bezig met het beperken van deze kosten. Na intensief meten zijn de grootste energieverslinders in kaart gebracht. Op deze manier is het eenvoudiger om de energiebesparende maatregelen ook toe te passen waar deze het meeste effect hebben. Daarnaast zijn we fors aan het investeren op de verlichting. Op termijn willen we nagenoeg alles gaan vervangen door LED verlichting. Nu een extra investering die op termijn weer geld gaat opleveren.
Ook worden tijdens de diverse onderhoudswerkzaamheden rekening gehouden met energiebesparende middelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een extra isolatie aanbrengen bij een dakrenovatie en de installatie van 180 zonnepanelen.
Door al deze maatregelen kunnen we de kosten voor meer dan de helft terug brengen.
De gelden door deze besparingen kunnen we straks weer gebruiken om het comfort van het dorpshuis en dus van u als gebruiker te verhogen.

PIN automaat ruimte
In het voorjaar van 2015 wordt gestart met bet verbouwen van de voormalige PIN automaat ruimte. Met de RABO bank is een afspraak gemaakt over de kosten die hiermee gepaard gaan. De verbouwing wordt uitgevoerd door bedrijf Wil Berkers  uit Koningslust. De nieuw verbouwde ruimte zal gebruikt worden als berging voor de Dagvoorziening. De functie van de dagvoorziening wordt uitgebreid met een uitleenpunt voor hulpmiddelen.

 

De Sprunk.
Zoals u kunt zien wordt er weer hard gewerkt aan het onderhouden en verbeteren van het gebouw en de mogelijkheden van de Sprunk.
Mocht u verdere ideeën of aanbevelingen hebben, dan horen wij ze graag. Informatie kunt u sturen naar info@desprunk.nl., of door deze mail te beantwoorden.

Het dorpshuis is en blijft van de gemeenschap Koningslust.

Overlast(?)
Tot slot willen we u melden dat de onderhoudswerkzaamheden en verbouwingen ongetwijfeld tot enige overlast zullen zorgen. Dit willen we in alles tot een minimum beperken. Mochten er zaken zijn die voor u als gebruiker hinderlijk zijn, dan wordt dit tijdig kenbaar gemaakt. Wij hopen op uw begrip hiervoor.

Namens het bestuur,

Charles Ottenheijm