Documenten

Op deze pagina zijn verschillende documenten als PDF te lezen of te downloaden.

Bestuur
In dit document vindt u de samenstelling van het bestuur en de organisatiestructuur van de Stichting Dorpshuis Koningslust.
Bestuur

Beleidsplan.
In dit document vindt u het beleidsplan. Het plan wordt elke 2 á 3 jaar door het bestuur vernieuwd. Het plan geeft een analyse van de gang van zaken en beschrijft welke zaken ven belang zijn. Het bestuur toetst alle besluiten aan het beleidsplan.
Beleidsplan de Sprunk 2013-2018

Gedragsregels de Sprunk
In dit document is beschreven wat de regels zijn voor bezoekers van het dorpshuis
Gedragsregels de Sprunk

Reglement gymzaal
In dit document is beschreven wat de regels zijn voor bezoekers van de gymzaal. Verder is beschreven wat de regels zijn voor het toekennen van het gebruik van de gymzaal.
Reglement gymzaal

Reglement gebruikersraad
Vaste gebruikers van het dorpshuis kunnen deelnemen aan de gebruikersraad. De gebruikersraad komt twee keer per jaar bij elkaar. In de raad kunnen zaken besproken worden die van belang zijn voor een goed gebruik van het dorpshuis en kunnen wensen van gebruikers, beheerder en bestuur op elkaar worden afgestemd.
Reglement gebruikersraad

Ontruimingsplan
In een openbaar gebouw zoals een dorpshuis is het belangrijk dat in een geval van een calamiteit zoals brand of een explosie, het complex op een veilige en geordende manier wordt ontruimd. De wijze waarop dit gebeurt is beschreven in het ontruimingsplan. Van vaste gebruikers wordt verwacht dat zij dit plan doornemen. Het plan is goedgekeurd door de brandweer van de gemeente Peel en Maas.
Ontruimingsplan_04
Arbocheck
In het dorpshuis zijn geregeld vrijwilligers actief. Het bestuur van het dorpshuis is van mening dat de vrijwilligers op een veilig manier hun werk moeten kunnen doen. In de arbocheck is op een systematische manier gecontroleerd of dit het geval is. Vrijwilligers wordt geadviseerd dit document door te lezen.
Arbocheck_02_1